1

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van uw bestelling óf voor de communicatie tussen u en Lunchexpress-zaltbommel. Alle klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) opgeslagen en verwerkt.

2

2. Uw persoonlijke gegevens kunt u ten allen tijde kosteloos opvragen en laten corrigeren. Wilt u de verstrekte gegevens intrekken dan kunt u daarvoor het contactformulier gebruiken.

3

3. Uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw adres en e-mailadres, zullen niet aan derden worden doorgeven zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming. Uitgesloten hiervan zijn bedrijven/instanties die eventueel nodig zijn voor de afhandeling van uw bestelling zoals de expediteur en de bankinstelling die zorgt voor de afhandeling van de betaling. In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.

4

4. In deze website worden cookies uitsluitend gebruikt om transacties af te kunnen handelen en uw klantgegevens op te slaan.
><div class=